Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Sài Gòn Group có trụ sở duy nhất tại 106, Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn Group là đơn vị gồm các thành viên: Công ty Cổ phần Tư

Tin tức & sự kiện