Giải thưởng và thành tựu

Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí

Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí – TTCAC được thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-BTP ngày 27/06/2017 của Bộ Tư Pháp, có trụ sở tại trung tâm quận 3, TP.HCM. Là tổ chức độc