Công văn hoả tốc của TAND Tối cao

Ngày 19-7, Chánh án TAND Tối cao vừa có công văn hoả tốc gửi các tòa án về việc tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 biến chủng mới trong cộng đồng tăng cao, đặc biệt đã ghi nhận 19 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, để tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, yêu cầu phòng, chống dịch bệnh; đồng thời duy trì các hoạt động bình thường của các Tòa án, Chánh án TANDTC đưa ra 5 yêu cầu.

Một là thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế, Chính quyền địa phương cũng như của TAND tối cao về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hai là giao Chánh án Toà án quân sự Trung Ương; Chánh án các TAND cấp cao; Chánh án các TAND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị chủ động và tự chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Trường hợp, Chính quyền địa phương có quy định, yêu cầu, hướng dẫn mới trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì các Tòa án ưu tiên thực hiện ngay để đáp ứng yêu cầu cấp bách, kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh.

Ba là các Tòa án tiếp tục thực hiện hướng dẫn về công tác tổ chức giải quyết, xét xử các vụ án, vụ việc tại Công văn số 125/TANDTC-VP ngày 11-5-2021 của TANDTC.

Nguồn: https://plo.vn/phap-luat/cong-van-hoa-toc-cua-tand-toi-cao-1001748.html

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện