Đơn phản đối nhãn hiệu “ST25” đăng ký tại Hoa Kỳ đã được nộp và đã xin gia hạn.

Như đã thông tin tại bài đăng ngày 03/06/2021 “Về vụ đăng ký nhãn hiệu ST25 cho sản phẩm gạo tại Hoa Kỳ”, ngày 04/05/2021 Cơ quan Sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) đã công bố nhãn hiệu nhãn hiệu “ST25” cho sản phẩm gạo theo đơn số 90009521 để các chủ thể khác có thể có ý kiến phản đối (trong thời hạn 30 ngày sau ngày công bố). Ngày 01/06/2021 Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Quang Trí (Ho Quang Tri Private Enterprise), địa chỉ 196 đường Tỉnh Lộ 8, ấp Hạ Bố, xã  Tài Văn, huyện Trần Đề,  tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam, đã có đơn lần 1 gửi Hội đồng Giải quyết khiếu nại nhãn hiệu thuộc USPTO (TTAB) đề nghị được gia hạn thêm 30 ngày để nộp đơn phản đối.

Cũng ngày 01/06/2021 TTAB đã có thông báo số ESTTA1137274 chấp nhận cho Người phản đối tiềm năng (Potential Opposer) là Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồ Quang Trí được gia hạn thời gian nộp ý kiến phản đối việc đăng ký nhãn hiệu “ST25” theo đơn số 90009521 đến ngày 03/07/2021. Cần nói thêm là, theo quy định  (37 CFR § 2.102 Extension of time for filing an opposition) Người phản đối tiềm năng có thể gia hạn nộp đơn phản đối một số lần với tổng thời gian nộp đơn phản đối không quá 180 ngày sau ngày công bố./.

(NTH)

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện