Về chúng tôi

SGT Law là tổ chức hành nghề Luật chuyên nghiệp thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập và hoạt động từ năm 2014 cho đến nay. Các Luật sư là sáng lập viên của SGT Law đều có trình độ chuyên ngành là Thạc sĩ Luật, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Tòa án, và từng đảm nhiệm vị trí Thẩm phán Tòa án nhân dân.

Với phương châm “Sự chuyên nghiệp là giá trị cốt lõi của SGT Law”, SGT Law chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý ở các lĩnh vực mà nhân sự của chúng tôi là chuyên gia, cụ thể:

Dịch vụ pháp lý liên quan đến quan hệ đất đai nói riêng và Bất động sản nói chung (Cung cấp giải pháp cho các tranh chấp về quyền sử dụng đất; Các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc xác lập quyền sử dụng đất như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thuê và cho thuê, thừa kế; Các dịch vụ pháp lý liên quan hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản …)

Dịch vụ pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của Doanh nghiệp (Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp có sự điều chỉnh tương ứng với đặc thù của từng nhóm doanh nghiệp; Tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý về tài chính – ngân hàng, mua bán – sát nhập doanh nghiệp, nhượng quyền thương mại …).

Tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại, Tòa án nhân dân các cấp với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc là người đại diện theo ủy quyền của các nhân, tổ chức.

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện