Pháp luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Theo kế hoạch dự kiến trong tháng 9, Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Pháp luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn ở Việt nam hiện nay”

– Hội thảo sẽ thu hút các trọng tài viên, luật sư, nhân viên thuộc Thịnh Trí;

– Các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước;

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 12/2021. Chi tiết xem tại:

THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC

Văn phòng luật sư Sài Gòn trẻ dự kiến sẽ gửi 02 luật sư cùng tham gia điều hành hội thảo này.

 

 

Share on facebook
Share on twitter

Cùng chuyên mục