Pháp luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam hiện nay

Theo kế hoạch dự kiến trong tháng 9, Trung tâm trọng tài thương mại Thịnh Trí sẽ tổ chức Hội thảo khoa học: “Pháp luật trọng tài thương mại – Lý luận và thực tiễn ở Việt nam hiện nay”

– Hội thảo sẽ thu hút các trọng tài viên, luật sư, nhân viên thuộc Thịnh Trí;

– Các nhà nghiên cứu, giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước;

Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 12/2021. Chi tiết xem tại:

THƯ MỜI HỘI THẢO KHOA HỌC

Văn phòng luật sư Sài Gòn trẻ dự kiến sẽ gửi 02 luật sư cùng tham gia điều hành hội thảo này.

 

 

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện