Sáng chế/Giải pháp hữu ích 2

Theo Điều 4.12 Luật Sở hữu trí tuệ sáng chế được xác định là “giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”

Sáng chế được nhà nước bảo hộ bằng hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế (nếu sáng chế có tính mới, tính sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp) hoặc cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích (nếu sáng chế không phải là hiểu biết thông thường, có tính mới và có khả năng áp dụng công nghiệp).
Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích được độc quyền khai thác và định đoạt (chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền sử dụng) sáng chế và ngăn cấm người khác xâm phạm các quyền nói trên của mình.

Những dịch vụ chính của chúng tôi bao gồm:

  •  Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;
  •  Tra cứu và cung cấp các thông tin sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;
  •   Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Bằng, gồm dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế; tiến hành các thủ tục nộp đơn và theo đuổi đơn;
  •  Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền;
  •  Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở các nước thành viên của Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT);
  •  Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền.

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện