Tranh chấp về lao động và tranh chấp liên quan tới lao động thuộc về thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Trong xã hội hiện nay cũng như trong các vấn đề liên quan tới luật pháp, vấn đề tranh chấp lao động và tranh chấp liên quan tới lao động đang xảy ra thường xuyên hơn. Văn phòng luật sư Sài Gòn Trẻ cũng đã tham gia nhiều hoạt động trợ giúp pháp luật, tư vấn pháp luật liên quan tới vấn đề này.

Khi xảy ra tranh chấp, theo luật pháp quy định, tranh chấp lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải thành nhưng các bên thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đúng, hòa giải không thành hoặc hết hạn hòa giải theo luật định về lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải.

Một số tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải tiến hành hòa giải như: xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt lao động, giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động; về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định về pháp luật việc làm, về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về an toàn và vệ sinh lao động; về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi  làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Tranh chấp lao động cá nhân mà hai bên thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật về lao động mà ban Trọng tài lao động không được thành lập hoặc Ban Trọng tài lao động không đưa ra được quyết định hoặc một trong các bên không thực thi quyết định của Ban trọng tài lao động thì có quyền đưa ra yêu cầu Tòa án giải quyết.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền theo quy định của pháp luật về lao động đã được qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động mà hòa giải viên lao động hòa giải không thành, hết thời gian hòa giải theo quy định của pháp luật về lao động mà hòa giải viên không thực hiện biên bản hòa giải thì có quyền yêu cầu tòa án giải quyết.

Tranh chấp lao động tập thể về quyền mà hai bên thỏa thuận lựa chọn Hội đồng trọng tài lao động giải quyết nhưng hết thời hạn theo quy định của pháp luật về lao dộng mà Ban Trọng tài lao động không được thành lập, Ban Trọng tài lao động không ra quyết định giải quyết vấn đề, hoặc một trong các bên không thi hành quyết định của trọng tài lao động thì có quyền yêu cầu ra Tòa án giải quyết.

Chúng tôi, trong quá trình hoạt động, văn phòng luật sư Sài Gòn Trẻ thường xuyên gặp các vấn đề tranh chấp liên quan tới lao động như:

  • Tranh chấp về học tập, nghề nghiệp
  • Tranh chấp về cho thuê lại lao động
  • Tranh chấp về quyền công đoàn, kinh phí công đoàn
  • Tranh chấp về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Các tranh chấp về bồi thường thiệt hại do đình công bất hợp pháp.

Các tranh chấp khác về lao động trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

(Trích trong Bộ luật tố tụng dân sự)

Văn phòng luật sư Sài Gòn trẻ chúng tôi xin viện dẫn một số điều trên để Bạn đọc cùng tìm hiểu thêm khi gặp các vấn đề liên quan tới tranh chấp lao động.

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện