Vụ việc dân sự – tranh chấp trong kinh doanh thương mại và những yêu cầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, sử dụng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, chúng ta không thể tránh khỏi những mâu thuẫn gây tranh cãi, vậy những sự việc tranh chấp nào, những yêu cầu nào trong kinh doanh thương mại sẽ được Tòa án chấp thuận xử lý, với những kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ pháp luật các trường hợp đa dạng của khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp kinh doanh và thương mại trong nước và nước ngoài, Văn Phòng Luật Sư Sài Gòn Trẻ chia sẻ tới bạn đọc một số điều Pháp Luật quy định để tìm hiểu thêm khi gặp các vấn đề liên quan tới tranh chấp trong hoạt động kinh doanh và thương mại.

Theo điều 30 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020), quy định những tranh chấp về kinh doanh, thương mại được Tòa án thụ lý giải quyết:

Khi xảy ra tranh chấp giữa cá nhân và tổ chức có giấy phép đăng ký doanh nghiệp trong mối quan hệ có yếu tố vì lợi nhuận đó phát sinh những sai phạm trong việc thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của bên kia hay xảy ra khi có mâu thuẫn liên quan đến về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Tranh chấp kinh doanh, thương mại liên quan đến vấn đề vốn góp khi cá nhân chưa là thành viên của công ty nhưng có những giao dịch như chuyển nhượng vốn góp với công ty, thành viên công ty hay ngay cả những tranh chấp giữa các cá nhân trong Công ty, giữa người lao động trong công ty với công ty và giữa người quản trị trong công ty với nhau…và những phát sinh khác dẫn đến xảy ra tranh chấp trong kinh doanh, thương mại không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác mà pháp luật quy định.

Như vậy, lưu ý ở đây là những sự việc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân với tổ chức được Tòa án chấp thuận giải quyết, điều kiện trước hết là tổ chức đó phải có giấy phép kinh doanh, và cùng hướng tới mục đích lợi nhuận, hay những mẫu thuẫn giữa các chủ sở hữu về vốn góp, hay các quyết định trong quá trình quản trị công ty…. Tuy nhiên vấn đề xảy ra khi lợi ích kinh tế không thể dung hòa được bằng biện pháp hòa giải, thương lượng thì khi đó Tòa án sẽ thụ lý xét xử.

Tại điều 31 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Hiện Hành) (Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020), quy định những yêu cầu về kinh doanh, thương mại sẽ được Tòa án giải quyết bao gồm những yêu cầu liên quan đến các vấn đề sau đây:

  • Hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.
  • Liên quan đến vấn đề Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại.
  • Yêu cầu bắt giữ tàu bay, tàu biển theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng Việt Nam, về hàng hải Việt Nam, trừ trường hợp bắt giữ tàu bay, tàu biển đề bảo đảm giải quyết vụ án.
  • Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
  • Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết kinh doanh, thương mại của Trọng tài nước ngoài.
  • Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

(Nguồn: Điều 30, 31 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự (Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020))

Như vậy, trên đây là những tranh chấp và yêu cầu liên quan đến kinh doanh và thương mại sẽ được Tòa án xử lý khi nhận được bộ hồ sơ đầy thủ theo quy định, thực hiện đúng thủ tục theo quy trình. Vậy nếu bạn đọc có khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp, yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại gửi hồ sơ đến Tòa án để giải quyết, hãy liên hệ ngay với Văn phòng Luật Sư Sài Gòn Trẻ, khi nhận được yêu cầu của quý khách hàng, chúng tôi sẽ đồng hành cùng quý khách hàng để xác định được sự việc, yêu cầu đó có thuộc thẩm quyển xử lý của Tòa án không, thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nào? từ đó tư vấn tới quý khách về thủ tục, quy trình các hướng giải quyết, đề xuất giải pháp tối ưu nhất để quý khách hàng luôn cảm thấy an tâm khi hợp tác với Văn Phòng Luật Sư Sài Gòn Trẻ.

Trên hết, với kinh nghiệm quen thuộc xử lý với số lượng lớn vụ việc tranh chấp trong kinh doanh thương mại cả trong và ngoài nước, tiêu chí nhanh chóng và mang đến hiệu quả là tôn chỉ hoạt động của Sài Gòn Trẻ. Chúng tôi – Văn Phòng Luật Sư Sài Gòn Trẻ luôn mong muốn được mang đến cho quý khách những giải pháp tin cậy và tối ưu nhất.

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện