Hà Nội coi chống dịch là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số một

Trước diễn biến dịch tại Thủ đô Hà Nội hiện nay khá phức tạp do số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và không rõ nguồn lây, Ban thường vụ thành ủy Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ chủ chốt các cấp thực hiện nghiêm các chỉ đạo chống dịch.

Nhấn mạnh phải nhận thức sâu sắc hơn nữa ý nghĩa, tầm quan trọng về giãn cách xã hội để tập trung phòng, chống dịch COVID-19; xác định rõ đây là sứ mệnh, là nhiệm vụ chính trị ưu tiên số 1 để bảo vệ an toàn, tính mạng nhân dân, bảo vệ cuộc sống yên bình và tương lai phát triển của Thủ đô, của đất nước.

Đồng thời phải quan tâm chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội; khẩn trương triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ.

chuyên mục:

Cùng chuyên mục

Tin tức & sự kiện